7 τρόποι να τις …δώσεις… χωρίς ηχορύπανση!

7 τρόποι να τις …δώσεις… χωρίς ηχορύπανση!

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο εκκωφαντικός θόρυβος κάποιας εξάτμισης συνήθως από ξερό ή …παπί, τρελαίνει και εκνευρίζει ακόμα και όσους οδηγούν μηχανές, πόσο μάλλον εκείνους που δεν οδηγούν ή τις αντιπαθούν. Θέλεις να γίνεσαι αντιπαθείς; Αν ναι τότε έχει καλώς, όμως σίγουρα δεν θέλεις να φας ένα πρόστιμο 200 ευρώ για ηχορύπανση.

Από την άλλη βέβαια θέλεις να πάρεις το φτιαγμένο εντουράκι σου ή το ξερό σου και να ορμήσεις στα γειτονικά βουνά και να τις δώσεις όμορφα και με ασφάλεια. Τι γίνεται όμως μέχρι να φύγεις από το σπίτι και να βγεις εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος;

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ το όχημα και εν προκειμένω η μοτοσικλέτα που είναι φτιαγμένη ή έχει αγωνιστική άδεια, θα πρέπει να μεταφέρετε με ρυμουλκό στην πίστα ή στο χώρο εκτός πόλης όπου θα γίνει η προπόνηση ή η εκτόνωση σου! Αυτά λέει ο ΚΟΚ, όπως προβλέπει και ποινές για τους παραβάτες του ορίου ηχορύπανσης. Εσύ όμως πως μπορείς να είσαι εντάξει με την γειτονιά, να μην σε βρίζουν όλοι, απ΄ όπου περνάς και αν γλιτώσεις το πρόστιμο αν σε σταματήσει η Τροχαία;

1. Μετέφερε τη μηχανή με ρυμουλκό.

2. Βάλε μπροστά και οδήγησε με χαμηλές στροφές μέχρι να βγεις από την πόλη. Ξέχνα τις γκαζιές εντός πόλης.

3. Απέφυγε να μετακινείσαι στις ώρες κοινής ησυχίας.

4. Τοποθέτησε στη μηχανή σου εξάτμιση που ικανοποιεί τις προδιαγραφές σου, επιδόσεων ή θορύβου, αλλά τα db που βγάζει είναι εντός νόμιμου ορίου.

5. Μην ξεχνάς ότι λόγω της κίνησης της μηχανής και του κράνους που φοράς εσύ ακούς πολύ λιγότερο τον πραγματικό θόρυβο της εξάτμισης.

6. Μην ξεχνάς ότι οι δημόσιοι δρόμοι δεν είναι πίστες.

Οι επιπτώσεις στην υγεία σου

Σύμφωνα με άρθρο της Βικιπαιδειας oι επιπτώσεις της ηχορρύπανσης στον άνθρωπο είναι πολλές. Μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, άγχος, απώλεια ακοής κ.ά.
Η ηχορρύπανση επηρεάζει πολύ αρνητικά την υγεία μας. Προκαλεί διάφορα προβλήματα ακοής, άγχος, αλλά και ψυχοσωματικές ασθένειες. Έχει παρατηρηθεί ότι όσοι είναι διαρκώς εκτεθειμένοι σε θόρυβο έχουν: αυξημένη πίεση, διαταραχές ύπνου, κακή διάθεση, μειωμένη απόδοση στην εργασία, πονοκεφάλους, ταχυπαλμίες, καθώς και δυσκολία συγκέντρωσης ή απομνημόνευσης.
«Δεν είναι στη φύση του ανθρώπου να δέχεται πληθώρα ηχητικών ακουσμάτων, και μάλιστα έντονων. Γι' αυτό και αντιδρά.». Η Χαρά Νομικού, κλινική ψυχολόγος, διδάκτορας Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Toulouse ΙΙ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο θόρυβος επιδεινώνει τα οποία οργανικά και ψυχολογικά προβλήματα. «Η πρώτη αντίδραση του ατόμου που πλήττεται από το θόρυβο είναι η φυγή. Θέλει να ξεφύγει από αυτό που το ενοχλεί. Από τους επιθετικούς ήχους. Οι άνθρωποι γίνονται ευερέθιστοι, οξύθυμοι και οδηγούνται σε ξεσπάσματα». «Η έκθεση σε θόρυβο επιτείνει το άγχος και την κατάθλιψη», προσθέτει ο ψυχολόγος Γιάννης Τακματζίδης.

Τι προβλέπει ο KOK

Το Άρθρo 15 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται στην ηχορύπανση:

Eκπoμπές ρύπων, θόρυβoι κ.λ.π
Aπαγoρεύεται η κυκλoφoρία ως και η oδήγηση κάθε oδικoύ oxήματoς τo oπoίo:
α) εκπέμπει oυσίες ή πρoιόντα βλαπτικά για την υγεία τoυ ανθρώπoυ ή πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν πέραν των επιτρεπόμενων oρίων.
β) πρoκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτoυργία τoυ θόρυβo , πέραν των επιτρεπόμενων oρίων.
Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και Δημόσιων ‘Eργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές oυσίες για την υγεία τoυ ανθρώπoυ και σε πρoιόντα αερίων πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν, πoυ εκπέμπoνται από τα oδικά oxήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θoρύβων πoυ πρoκαλoύνται από αυτά. ‘Oλα τα πιo πάνω όρια μπoρoύν να κλιμακώνoνται ανάλoγα με την ηλικία τoυ κινητήρα και με άλλα τεxνικά xαρακτηριστικά τoυ oxήματoς.
3. « Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τον βεβαιούντα την παράβαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»
Tα αφαιρoύμενα στoιxεία κρατoύνται στην αρμόδια Aρxή μέxρι να πρoσκoμιστεί από τoν παραβάτη σημείωμα της αρμόδιας Yπηρεσίας Συγκoινωνιών για την καταλληλότητα τoυ oxήματoς από πλευράς εκπoμπής καυσαερίων ή θoρύβων.
Σε όσες περιοχές έχει εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί η κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθιέρωσης του θεσμού αυτού.
4. « Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαμένοντες επί της οδού, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συστήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη χρήση ηχητικών συστημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

« Επιστροφή

Άλλα άρθρα...

Πρώτο θέμα

5 super tips για να ανακαλύψεις τη δύναμη της θέλησης!
Δεν έκανες ποτέ στη ζωή σου πρωταθλητισμό και πάντα απορούσες πως οι αθλητές καταφέρνουν να πετυχαίνουν όλα αυτά τα ρεκόρ. Από τον στίβο μέχρι και το Moto GP τους βλέπεις και τους θαυμάζεις.